Patiënt

Betrouwbare en beknopte patiëntinformatie en verwijzingen over eierstokkanker

Eierstokkanker, wat is het?

Eierstokkanker is kanker in één of beide eierstokken. Een ander woord voor eierstokkanker is ovariumcarcinoom. Bij kanker is er sprake van een ongecontroleerde celdeling, waarbij de cellen kunnen verspreiden door het lichaam en in andere weefsels kunnen groeien. 
Eierstokkanker kent verschillende soorten en stadia. Iedere soort en stadium van eierstokkanker vraagt om een andere behandeling. Naar aanleiding van onderzoek zal de diagnose gesteld worden en een behandelplan worden voorgesteld. In de animatiefilm hiernaast ziet u algemene informatie over de diagnostiek en zorg binnen ReGyOn. Actuele informatie over eierstokkanker en de behandeling kunt u vinden op de site van kanker.nl.

Het traject

Uw behandeling binnen ReGyOn is een ‘behandeling op maat’ (gepersonaliseerde behandeling). Het is belangrijk dat u zelf goed begrijpt wat er met u aan de hand is en wat er de komende tijd met u gaat gebeuren. Vraag daarom uw behandelteam om uitleg als het u niet helemaal duidelijk is.

Specialisten en verpleegkundigen vanuit ReGyOn werken samen aan uw behandelplan. Het traject welke hieronder is weergegeven, beschrijft globaal de stappen die u doorloopt en zijn hieronder weergegeven.  Dit traject kan voor iedere patiënt ander zijn, dit is afhankelijk van het soort en stadium, het behandeldoel en uw persoonlijke wensen. 

Professionele hulp, daar kun je op rekenen

Wanneer u (een verdenking op) eierstokkanker heeft,  gaat u een intensieve en spannende periode tegemoet. U zult, afhankelijk van het soort en stadium, een behandelplan aangeboden krijgen. Gedurende het gehele traject zullen wij u optimaal ondersteunen daar waar mogelijk.

Kwetsbare ouderen

Kwetsbaarheid is geen ziekte, maar een verzameling risicofactoren. We spreken van kwetsbaarheid als de veerkracht van de oudere patiënt minder is de patiënt gevoeliger is voor de nadelige effec...

Betrokken professionals

Tijdens de behandeling voor eierstokkanker komt u met verschillende hulpverleners in contact. Deze kunnen onder andere bestaan uit de huisarts, gynaecoloog in perifeer ziekenhuis, gynaecoloog in opere...

BRCA en erfelijkheid

Iedere vrouw met eierstokkanker komt in aanmerking voor erfelijkheidsonderzoek. Er wordt dan onderzoek gedaan naar het DNA in de cellen van de eierstokkanker om te kijken of er veranderingen (mutaties...

Tijdlijn 'Leven met kanker'

Stichting Olijf heeft in deze tijdlijn in kaart gebracht, hoe het verloop vanaf de diagnose tot op lange termijn er uit kan zien bij vrouwen met gynaecologische kanker. Door de ziekte ontstaan fysieke...

Inloophuizen

In inloophuizen, ook wel IPSO centra (Instellingen PsychoSociale Oncologie) genoemd, kunnen mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben terecht voor een goed gesprek, ontspanning (van sch...