Betrokken professionals

Betrokken professionals

Tijdens de behandeling voor eierstokkanker komt u met verschillende hulpverleners in contact. Deze kunnen onder andere bestaan uit de huisarts, gynaecoloog in perifeer ziekenhuis, gynaecoloog in opererend ziekenhuis, internist oncoloog, radioloog, patholoog, oncologie verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, maatschappelijk werker, fysiotherapeut en diëtist. Een team aan hulpverleners die om u heen staan. Vraag in uw ziekenhuis na wie uw aanspreekpunt is.

Uw huisarts is uiteraard degene naar wie u het eerste toe gaat bij klachten. In de periode van diagnose, behandeling en nazorg wordt uw huisarts op de hoogte gehouden. De huisarts is een belangrijke professional om u en eventueel uw naaste(n) te kunnen begeleiden. 

De gynaecoloog in het perifere ziekenhuis is veelal degene die de diagnose eierstokkanker stelt en deze met u bespreekt. Afhankelijk of de operatie in hetzelfde ziekenhuis plaatsvindt, ziet u deze rondom de operatie, en/of na het afronden van de behandeling voor de nazorg. 

De gynaecoloog in het opererend ziekenhuis ziet u poliklinisch voor en na de operatie en tijdens de opname voor de operatie. Degene die u op de polikliniek ziet hoeft niet altijd degene te zijn die de operatie uitvoerd. 

U komt bij de internist oncoloog voor chemotherapie en eventuele onderhoudsbehandeling. 

De oncologieverpleegkundige is uw aanspreekpunt rondom de behandeling. Vanuit het opererend ziekenhuis heeft u oncologieverpleegkundige of verpleekundig specialist, zij monitoort of alle afspraken goed op elkaar zijn afgestemd en is uw aanspreekpunt voor vragen. Voor specifieke vragen en begeleiding rondom chemotherapie is een (team van) oncologieverpleegkundige bij u betrokken. 

De maatschappelijk werker, fysiotherapie en/of dietiste worden ingezet als er vragen of problemen zijn, waar zij u bij kunnen ondersteunen.

Wetenschappelijk onderzoek

Ga naar wetenschappelijk onderzoek