Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen

Kwetsbaarheid is geen ziekte, maar een verzameling risicofactoren. We spreken van kwetsbaarheid als

  • de veerkracht van de oudere patiënt minder is
  • de patiënt gevoeliger is voor de nadelige effecten van ziekte en schadelijke effecten van medisch handelen.
Bij kwetsbare ouderen is het risico op lichamelijke en geestelijke achteruitgang na de
behandeling en ziekenhuisopname meer dan gemiddeld. Hierdoor ontstaat een grotere
afhankelijkheid van zorg en is er hulp nodig bij bijvoorbeeld, wassen en aankleden, huishouden en boodschappen doen. Daarnaast is het risico op overlijden groter.

Daarom wordt aandacht gegeven aan patiënten met (risico op) kwetsbaarheid. Denkt u zelf dat u kwetsbaar bent? Geef dit dan aan bij uw hoofdbehandelaar.

Wetenschappelijk onderzoek

Ga naar wetenschappelijk onderzoek