Professional

Informatie voor professionals naar werkwijze en contactgegevens kunt u hier vinden.

Algemeen

Heeft u een patiënt met eierstokkanker of klachten die mogelijk wijzen op eierstokkanker of een andere gynaecologische oncologische aandoening? Dan kunt u uw patiënt voor uitstekende diagnostiek en zorg verwijzen naar één van de ziekenhuizen die deelnemen aan ons regionaal gynaecologisch netwerk ReGyOn

Deze website is ontwikkeld om uw patiënt te informeren over de klachten, onderzoek en mogelijke behandeling van eierstokkanker in één van de netwerkziekenhuizen.

U kunt als professional op deze website meer lezen over ons samenwerkingsverband en de meerwaarde hiervan voor de kwaliteit van zorg aan uw patiënt. Ook leest u hier meer informatie over de wijze waarop u uw patiënt naar één van onze ziekenhuizen kunt verwijzen en de centrale triage voor de behandeling. 

Op de afbeelding ziet u kort hoe de samenwerking verloopt. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Verwijzing

Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk voordat een patiënt terecht kan in één van de ziekenhuizen die deelnemen aan ReGyOn. Verwijzing naar het ziekenhuis gaat via de gebruikelijke weg. Wij doen onze uiterste best de patiënt goed en tijdig te helpen bij diens zorgvraag. We streven ernaar om een patiënt met sterke verdenking op een vraagstelling maligniteit binnen maximaal één week te zien op de polikliniek. De verwijzend arts wordt tijdig geïnformeerd over de bevindingen en voorgestelde behandeling en de resultaten daarvan.

Een afspraak kan de patiënt of de (assistente van de) huisarts maken via het ziekenhuis. Specifieke informatie over het maken van een afspraak, staat per ziekenhuis weergegeven. Klikt u hiervoor op het op één van de logo's hieronder.

In het ziekenhuis

In het ziekenhuis wordt diagnostiek ingezet waarna bespreking in een (regionaal) MDO plaatsvindt. Tijdens het MDO wordt duidelijk of de patiente een indicatie heeft voor derdelijnszorg, dan wel een operatie in een gynaecologisch oncologisch ziekenhuis geindiceerd is. 

Na het MDO wordt in de centrale triage besproken waar de patient beoordeeld zal gaan worden voor een eventuele operatie.

Centrale triage voor operatieve ingreep

De centrale triage is een wekelijks planningsoverleg, waarin alle patienten die op de regionale MDO's zijn besproken en een indicatie hebben voor chirurgie worden ingebracht. Met elkaar wordt besloten welke patiente waar behandeld moet of kan worden. Dit is afhankelijk van de type ingreep en achtergrond van de patient, reisafstand en voorkeur van de patient en de planning van de operatie binnen de regio. 
Het doel is om de zorg te optimaliseren en doelmatigheid te bevorderen.

Wanneer een patiente via de centrale triage naar een ziekenhuis wordt verwezen, anders dan via de standaard route, dan ontvangt de verwijzend arts en huisarts hiervan een brief. De patiente wordt door de oncologie verpleegkundige verder op de hoogte gebracht.

Wilt u meer lezen over de samenwerking en doelstellingen van ReGyOn, ga dan naar "Onze regio"