Eierstokkanker

Eierstokkanker is een kwaadaardige aandoening van één of beide eierstokken. Bij kanker is er sprake van een ongecontroleerde celdeling, waarbij de cellen kunnen verspreiden door het lichaam en in andere weefsels kunnen groeien. 

Elke vrouw kan eierstokkanker krijgen. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 1.300 vrouwen te horen dat zij eierstokkanker hebben. Het kan op elke leeftijd ontstaan, maar treedt het meest op tussen de 50 en de 70.

Deze site is ontwikkeld voor patiënten en professionals. U vindt informatie over de samenwerking binnen de regio Zuidwest Nederland voor patiënten met eierstokkanker.

Expertise door samenwerking

In Nederland willen we dat elke patiënte met een gynaecologisch vorm van kanker de beste behandeling krijgt. Het Regionaal Gynaecologisch Eierstokkankernetwerk is een onderdeel van het samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen in de Regio Zuidwest Nederland voor de Gynacologische Oncologische zorg (ReGyOn).

Door gezamenlijke afspraken, afstemming in behandeling en ondersteuning binnen ReGyOn verbeteren wij de kwaliteit van de zorg voor patiënten.
Het centraal expertisecentrum van ons netwerk is het Erasmus MC Kanker Instituut. 

Diagnostiek, onderzoek, chemobehandeling en nazorg vindt plaats in alle deelnemende ziekenhuizen. De operaties voor vrouwen met eierstokkanker vinden plaats in het academisch centrum (Erasmus MC) en in drie gynaecologische oncologische satelliet centra (Albert Schweitzer ziekenhuis, Bravis ziekenhuis en Franciscus Gasthuis). Aan ieder satelliet centrum is een gynaecologisch oncoloog van het Erasmus MC verbonden.

Regionaal netwerk

Binnen ReGyOn vindt al lange tijd intensieve samenwerkig plaats tussen de twaalf ziekenhuizen voor de gynaecologische oncologische zorg. Het netwerk bestaat uit medisch- en verpleegkundig specialisten uit alle regionale ziekenhuizen die toegewijd zijn aan deze zorg: gynaecologen, gynaecologisch oncologen, internist-oncologen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten en verpleegkundig specialisten/ casemanagers.