Onze regio

Specialisten uit twaalf ziekenhuizen in de regio Zuidwest Nederland vormen samen het Regionale Gynaecologische Oncologische zorgNetwerk REGYON.

Eierstokkankernetwerk ReGyON

In het Eierstokkankernetwerk ReGyOn werken medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en oncologie verpleegkundigen van verschillende specialismen en uit verschillende ziekenhuizen nauw met elkaar samen rondom de zorg aan en het onderzoek naar eierstokkanker. Deze samenwerking draagt bij aan uitstekende en doelmatige gynaecologische oncologische zorg, aangeboden in de regio zuidwest-Nederland. 

Deelnemers ReGyOn:Samen streven zij naar:
 • De juiste zorg op de juiste plaats
 • Zorg dichtbij als het kan, ver weg als het moet
 • Optimaal gebruik maken van faciliteiten, waardoor beperkte wachttijden voor behandeling.
Belangrijke onderdelen van de samenwerking zijn:
 • Concentratie van perioperatieve ovariumcarcinoomzorg
 • Heldere afspraken over proces en inhoud van zorg
 • Detachering gynaecologisch oncoloog
 • Tumorspecifiek, gezamenlijk MDO
 • Centrale triage
 • Bundeling kennis en kunde
 • Registratie data voor uitkomstbespreking
 • Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek

Hoe gaat dit in de praktijk

Concentratie van zorg
De operaties voor vrouwen met eierstokkanker zijn geconcentreerd in het academisch centrum (Erasmus MC) en in drie  satelliet centra (Albert Schweitzer ziekenhuis, Bravis ziekenhuis en Franciscus Gasthuis). Hierbij is een gynaecologisch oncoloog vanuit het Erasmus MC verbonden aan het satelliet centrum. 

Regionaal MDO
Alle vrouwen met (verdenking op) eierstokkanker worden besproken in een multidisciplinair regionaal overleg (MDO). In de regio Zuidwest Nederland zijn deze overleggen geconcentreerd, zoals zichtbaar in het figuur "Zorgketen ovariumcarcinoom zorg". 

Bij dit overleg zijn tenminste de behandelend gynaecoloog, internist oncoloog, radioloog en patholoog van het eigen ziekenhuis aanwezig. Daarnaast is er een gynaecologisch oncoloog en internist oncoloog uit het Erasmus MC aanwezig. 

Heldere afspraken over proces en inhoud
Een deel van het zorgtraject vind plaats in het verwijzend ziekenhuis. Voor de operatie ligt dat anders. Tijdens het MDO wordt de diagnose en/of het behandelplan vastgesteld. De behandeling van eierstokkanker bestaat standaard uit een operatie, veelal in combinatie met chemotherapie. 

Centrale triage
In onze regio is er een centrale triage. Dit is een wekelijks overleg tussen de vier opererende gynaecologisch oncologische ziekenhuizen en het Maasstad ziekenhuis. Tijdens de centrale triage vindt bespreking plaats van patienten die mogelijk in een ander ziekenhuis geopereerd zullen worden dan het verwijzend ziekenhuis. Zo maken we optimaal gebruik van de beschikbare middelen en capaciteiten.

Wanneer een patient wordt besproken in de centrale triage en wordt verwezen naar een ander centrum, dan worden patiënt en verwijzend arts hiervan op de hoogte gebracht.

Kennis, uitkomsten van zorg en wetenschappelijk onderzoek
Specialisten uit het netwerk komen meerdere keren per jaar bijeen voor het uitwisselen van kennis, bespreken van uiktkomsten van zorg en (nieuw) wetenschappelijk onderzoek.

Ondersteuning van het Netwerk
Het regionaal gynaecologisch oncologisch zorgnetwerk ontvangt ondersteuning van IKNL, Stichting BeterKeten en het regionale Oncologienetwerk Concord.